Integritetspolicy

Introduktion till Integritetspolicyn

Välkommen till Hälsarum Sveriges integritetspolicy. Vi tar din integritet på största allvar och är åtagande att skydda dina personuppgifter som användare av vår plattform. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra användare. Den ger dig också information om hur du kan kontrollera din information. Vi förstår att hälsa är en privat och personlig fråga, och vi vill försäkra dig om att vi hanterar dina uppgifter med största konfidentialitet och respekt.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in data för att ge dig tillgång till anpassad och relevant information om läkemedel och sjukdomar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, kontaktinformation, och information om ditt hälsotillstånd som du frivilligt delar med oss. Vi samlar även in data automatiskt när du använder vår hemsida, såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, och information om hur du interagerar med vår hemsida.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Detta kan innebära att tillhandahålla personaliserad information, assistans och rekommendationer. Vi kan även använda dina uppgifter i aggregat för att förstå besökarens beteende och förbättra våra tjänster. All användning av personuppgifter är i enlighet med denna policy och med gällande lagar och förordningar.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla tjänsten som du begärt. Detta kan inkludera att dela information med tjänsteleverantörer som hjälper oss med att driva hemsidan, samt med myndigheter om det krävs enligt lag.

Uppdateringar av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet uppdatera denna policy och vi meddelar dig om större ändringar i hur vi hanterar personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att regelbundet översyn denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar den information du delar med oss.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna policy eller om du önskar utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Du kan nå oss via e-post på [email protected] eller på vår postadress: Gustav Hjalmarsson, Linnégatan 8C, 903 54 Umeå, Sverige. Vi är här för att hjälpa dig och tar dina synpunkter på största allvar.