Inlägg efter tagg: Integritetspolicy

Användarvillkor

På denna sida hittar du användarvillkoren för Hälsarum Sverige. Läs igenom våra villkor noggrant för att förstå dina rättigheter och skyldigheter på webbplatsen. Villkoren inkluderar information om användning av material, integritetspolicy, ansvarsfriskrivning, eventuella ändringar i tjänsten samt kontaktinformation.
Läs mer

GDPR och Integritetspolicy

Integritetspolicy sidan innehåller detaljerad information om hantering av personuppgifter enligt GDPR på Hälsarum Sverige. Sida täcker aspekter om insamling, säkerhet, lagring, användarrättigheter samt kontaktinformation för dataskyddsfrågor.
Läs mer