Inlägg efter tagg: Personuppgifter

Integritetspolicy

Denna sida tillhandahåller Hälsarum Sveriges integritetspolicy och beskriver hur företaget samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Här förklaras användarnas rättigheter och företagets åtaganden om konfidentialitet och dataskydd.
Läs mer

GDPR och Integritetspolicy

Integritetspolicy sidan innehåller detaljerad information om hantering av personuppgifter enligt GDPR på Hälsarum Sverige. Sida täcker aspekter om insamling, säkerhet, lagring, användarrättigheter samt kontaktinformation för dataskyddsfrågor.
Läs mer